7. kvě, 2018

PI-NEWS.NET: Vícekancléř HC Strache chce zakázat politický islám v Rakousku!

Nedávno oznámil rakouský vicekancléř Heinz-Christian Strache v novém politickém pořadu „Brennpunkt“, že cílem vlády je zákaz politického islámu. Ten má být novým fašismem, a proto nebezpečím naší doby a má mít vliv katastrofální vliv na děti a mládež. Náboženství je používáno jako fíkový list (maskování) pro politické tahy. Islámský zákon musí být zkorigován, aby mohly být rozpuštěny politicky jednající islámské spolky a radikální kazatelé nenávisti vyhoštěni ze země. 

Pořadu se zúčastnil též Tarafa Baghajati, předsedající spolku „Iniciativa muslimských Rakušanek“. Ten zdůrazňoval, že i on by chtěl být „politickým imánem“, ale ne ve smyslu „zneužívání“ náboženství. Tím provozuje tento lstivý Baghajati typickou islámskou mlžící taktiku Taqiyya, protože islám není v žádném případě „zneužíván“, když se snaží pomocí násilí, teroru a války o nastolení politické moci, nýbrž se zde jedná o přesné provedení, jak ho koncipoval Mohamed. Manuál k tomu je pro všechny časy platící povinná četba – korán. 
   
Také SPÖ se zdá u tématu islám pomalu dávat do pohybu. Za tuto stranu přítomný předseda klubu Josef Cap (v protikladu k vídeňskému starostovi Michaelu Häuplovi) nepovažuje nošení šátku za žádné obohacování obrazu města a nepovažuje za vhodné jakékoli kumpánství s mešitskými spolky. Kdo se nechce integrovat, má Rakousko opustit. Je ale nadále toho mínění, že vlastně „ten islám“ neexistuje, což není fakticky správné. Protože jak sunniti tak šiíté se na Mohameda odvolávají a korán a hadís jsou centrálním pramenem jejich víry. Jejich rozpory jsou jen o Mohamedově „skutečném“ následovníku, což jim stačí k tomu, aby se 1400 let masakrovali. Cap se dopouští i té chyby, že vidí Erdoganovy „osmanské nároky“ jako neislámské, což není prý schvalováno ostatními muslimy. Tento mocenský nárok je ale víc než základem islámského učení, což je ostatními muslimy, kteří se „vírou“ zabývají osvojováno.  
 
Další host talkshow - Martin Engelberg ze strany ÖVP se projevil jako zcela naivní, když požadoval, aby se muslimové v Rakousku spojili s židovskou komunitou a utvořili jakýsi spolek proti antisemitismu. Ale přece jenom objevil, že protižidovské slogany dneška nepocházejí od pravicových extrémistů. Není divu, vždyť nenávist proti Židům je součástí islámské ideologie. Stejně nesmyslně mohl Engelberg požadovat, aby se kanibalové přihlásili k vegánství.
 
Autor: MICHAEL STÜRZENBERGER, PI-News.net, Německo-Rakousko, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 7.5.2018
 
Zdroj: