19. čvc, 2018

PI-NEWS.NET: Bavorští pohraničníci pouhými statisty

Poslední akt jednoho nesmyslného a drahého volebního nesmyslu...
 
Dne 28. října 1952 byl vydán zákon o organizaci hraniční policie. Úpravou článků 34 - 41 byla určena její úloha ochrany a policejní obrany zemské hranice, obzvláště kontrola příhraničního provozu a realizace vyhoštování a přebírání osob, jakož i kontrola pohybu osob na letišti.
 
Svobodný stát Bavorsko měl tedy na hranici určitou váhu. Nastolením Schengenské dohody a odpadnutím hraničních kontrol se bavorská hraniční policie stala zbytečnou. Proto byla před dvaceti lety rozpuštěna a její odpovědnost byla přenesena na celostátní policii. Tehdy se Svobodný stát Bavorsko zbavil dílu své samostatnosti. Na internetových stránkách Bavorského nejvyššího soudního dvora se k tomu nalézá tato informace: 
 
 „S nabytím právní moci zákona ke změně německého zákona z 01. 03. 2008 byla úloha hraniční policie Bavorska přenesena zpět na policii státní. Organizace utajovaného vyšetřování bavorskou policií zůstává nadále nezměněna. Stejně jako zemská policie provozuje i státní policie v hraniční oblasti utajované vyšetřování.“
 
Od té doby nemá Svobodný stát Bavorsko k vnějším hranicím co říci. Proto musela také bavorská vláda v roce 2015 bezmocně přihlížet, jak státní policie na pokyny Berlína pouští bez kontrol statisíce cizích do země.
 
Nové založení bavorské pohraniční policie – drahý volební manévr
 
Hned při první sezení kabinetu nového bavorského ministerského předsedy Södera bylo odhlasováno obnovení bavorské hraniční policie o tisíci mužích, a to od 1. července 2018. Důvod: bavorské zemské volby v říjnu 2018. Touto obnovou hraniční policie měla být pod heslem „zákon a pořádek“ vyleštěna u voličů imidž strany CSU, jíž bavorská AfD silně funí na záda. Dalším cílem u voličů mělo být vytvoření iluze, že na hranicích je teď díky vládnoucí CSU opět vše pod kontrolou.  
 
Ve skutečnosti se díky tomu, že Horst Seehofer je úřadujícím předsedpu CSU a zároveň ministrem německé vlády vyskytla jedinečná šance napravit tuto velkou chybu vlády a vrátit Bavorsku opětovně jeho svrchovanost tím, že mu vrátí právo na kontrolu vnější hranice. To se ale nestalo.
 
Bavorští hraniční policisté jsou degradovány jen na pomocné šerify státní policie. Nesmějí jednat nezávisle, nesmějí nikoho na hranici poslat zpět. Když jsou nutná „opatření související s právem na pobyt“, musí bavorská policie neprodleně odevzdat „další zpracování věci na státní policii“, nechal zveřejnit německý ministr vnitra „Drehhofer“ (dreh od slova otočit se) objasnil ještě jednou výslovně: „vyhoštění může být provedeno jen státní policií“.
 
Merkelové ovládá nadále německé hranice
 
Je to tedy nadále berlínská vláda, která má na bavorských hranicích hlavní slovo a tím de facto Angela Merklová, jak ukázaly události v roce 2015. 
 
Hraniční policisté jsou rekrutováni z ostatních policejních pracovišť
 
Proto není toto nové pracoviště, stávající z policistů, kteří jsou z důvodu blížících se voleb bráni na už tak poddimenzovaných pracovištích, ani hodno jména, které nosí. Co znamená taková hraniční policie, která nemá na hranicích co říct? Protože se právní situace vůbec nezměnila, museli by tito policisté opět nečinně přihlížet, kdyby se události roku 2015 měly opět opakovat.  
 
A pro nějaké skryté vyšetřování by hraniční policii nikdo nepotřeboval. Bývalo by stačilo posílit stávající síly. K tomu ještě: ti, co jsou při utajeném šetření chyceni, se nachází už na německém území. A kdo už jednou v zemi je, ten i zůstane – to se všemi pravidly. Tak byl pouze zřízen jeden přebytečný aparát, který stojí daňového poplatníka jen peníze a nic nepřináší. Výsledek: drahý Söderův projekt s cílem oslnit voliče. Kupodivu to tak vidí i mainstreamová média a píší o „pomocné tlupě státní policie“
 
Tím je CSU okradena o možnost – jak se říká: „prodat voličům hovno coby máslo“. Je to jen další plácnutí do vody křesťanských demokratů Bavorska. Ještě nikdy se v CSU nedělo tolik minel v tak krátké době. Když to tak bude pokračovat, koukne se tato regionální strana v říjnu při zemských volbách svými výsledky pěkně až na samé dno.
 
Autor: EUGEN PRINZ, Německo, překlad Zajíc, TGM, ČR, 19.7.2018
 
Zdroj: