26. čvn, 2018

IZRAEL NEWS: Středomořské partnerství proti sultánovi

Expanze a agresivita Osmanské říše proti sousedním státům vede k vytvoření nevšední
bezpečnostní koalice, byť jde o zatím neformalizované společenství. Je to společenství sestávající se ze států přímo ohrožených ambicemi a postupem Osmanů. Konkrétně koalice Řecka, Izraele, Egypta a Kypru...

Všechny čtyři státy jsou případně první na ráně agresivního rozmachu Osmanské říše. Egypt byl přítomen vojenským cvičením jen jako sekundární partner, ale i on si uvědomuje rizika, která představuje sultán Erdogan I.

Společné vojenské cvičení Řecka, Kypru a Izraele bylo déle připravované a završilo
trilaterální setkání izraelského ministra obrany Avidora Liebermana, kyperského ministra obrany Savvase Angelidese a řeckého ministra obrany Panose Kammenose na kyperské Larnace. Konference se účastnili i zástupci řeckých, kyperských a izraelských zbrojních podniků, jejichž ekonomická činnost je klíčová pro všeobecný a všestranný rozvoj ozbrojených sil jmenovaných států.

Na setkání izraelský ministr obrany kritizoval ilegální imigraci pocházející z rozpadlých a
nebezpečných států (Libye, Sýrie) a vyzval ke společnému postupu při boji s regionálními hrozbami. Jako jednu z těchto hrozeb je uváděna turecká expanze do východních oblastí Středozemního moře, kde Izraelci a Kypřané společně objevili významná ložiska zemního plynu. Kyperská vláda jasně řekla, že veškeré bohatství z těchto ložisek bude spravedlivě děleno na Kypru, ale až po sjednocení Kypru. Kypr je totiž rozdělen od turecké imperialistické agrese v roce 1974, kdy byla více než třetina Kypru obsazena Turky a prohlášena za nelegitimní, loutkový a zločinecký režim tzv. Severokyperské turecké republiky. Tento „stát“ je ekonomicky zcela závislý na Turecku a je jablkem svárů mezi Řeckem, Kyprem a Tureckem.

Izrael má s Turky dlouhodobé problémy v tom, že podporují palestinské Araby, financují
palarabské teroristické hnutí a pašovali zbraně a munice na území Gazy. Navíc vedou válku proti Kurdům, kteří jsou taktickými spojenci Izraele na Blízkém východě.

Egypt, který se připojil k vojenskému cvičení jako druhotný partner, má podobné důvody
jako Izrael. V čele Osmanské říše stojí sultán sympatizující s Muslimským bratrstvem, které přivedlo Egypt na pokraj hladu a občanské války a muselo být svrženo. Turecko nadále podporuje palestinské Araby, kterých už mají Egypťané plné zuby a Egypťané doufají ve stabilizaci blízkovýchodního regionu, protože jsou závislí na příjmech z turismu a stabilním ekonomickém prostředí.

Tato spolupráce představuje velice silný pozitivní signál, že jiné státy už nadále nebudou
tolerovat expanzivní agresi Osmanské říše, nebo se jí budou snažit přinejmenším zbrzdit. Problém je, že Osmanská říše je nadále členem NATO, rozežírá Severoatlantickou alianci zevnitř a je druhou nejsilnější armádou NATO.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 26.6.2018