9. bře, 2019

LEA VOJTEKOVÁ - ŠOFRÁNKOVÁ: Multikulturalisté, zastávají názor, že všechny kultury jsou stejné

Multikulturalisté, resp. relativisté zastávají názor, že všechny kultury jsou stejné. Že všechny mají stejnou hodnotu a jsou si rovny. Ale když se na to podíváme hlouběji, tak zjistíme, že relativisté vlastně nejsou žádnými relativisty. Že je to jenom póza...

Jestliže by to mysleli skutečně, pak by museli uznávat i nacismus (jiná kultura). Museli by uznávat i Islámský stát (jiná kultura). Museli by uznávat i kanibalismus (jiná kultura). Takže jak? Jsou si všechny kultury skutečně rovny?

Relativismus vlastně popírá sám sebe.Relativisté nemohou říci, že kritizovat kulturní zvyklosti jiných společností je vždy nesprávné, protože pro někoho to může být správné. A nemohou ani zastávat tezi, že být tolerantní a názorově otevřený je vždy správné, protože pro nějakého člověka může být správné potlačovat všechny známky odporu.

Zvláštní na tom je, že právě odpůrci relativismu jsou líčeni jako netolerantní a nesnášenliví. Být netolerantní vůči vraždám ze cti, vůči násilí na ženách, vůči právu šaría není nic špatného. Právě naopak.

Autor: Lea Vojteková - Šofránková, Praha, ČR, 9.3.2019