6. bře, 2018

DAVID BOHBOT: Islámský stát v Libyi

Již dlouhou dobu varují izraelští bezpečnostní experti před podceněním vývoje situace v Libyi,  po vytlačení bojovníků ISIS z Iráku a Sýrie. V České republice podléháme iluzi, že jsme tak daleko od Libye, že události v tomto regionu s námi nemají nic společného.
 
Evropa má nyní sama spoustu starostí sama se sebou a soustředí pozornost na hrozby z Ruska , i když ty nejsou zdaleka postaveny na tak reálném základě , jako hrozby přicházející z jihu , kde tvoří zdánlivě bezpečnou hranici  Evropy Středozemní moře.
 
 Proč bychom tedy měli v Evropě naslouchat varování odborníků z jiného regionu ….
Nejsou v České republice výjimkou ani názory tvrdící, že se nás prakticky ani netýkají události  na Blízkém východě, že je nejsme schopni ovlivnit. Tedy věnovat svou pozornost spíše jen  vývoji politické situace v České republice při sestavování nové vlády  a případně hospodářské spolupráci s Evropskou unií.
 
Jedná se však o fatální pochybení !
Jako loajálního českého občana mne těší, že v České republice dosud nedošlo k teroristickým útokům a můžeme tak v klidu v noci spát .
Nicméně, občan narozený v Izraeli a bezpečnostní expert si uvědomuji , že situace je jiná. Ze zpráv přicházejících z Izraele vám mohu říci, že nejen podle mého názoru je celá Evropa v soustavném nebezpečí a měli bychom zde velmi pečlivě sledovat události  na východě a jihu Evropy ! Je tedy nutné vysvětlil, proč naše životy v České republice může zásadně ovlivnit i relativně vzdálený stát jako je Libye.
 
Každý ví, že v čele Libyjské vlády byl do roku 2011 vůdce zvaný Muammar Kaddáfi.
Ve této době jeho vlády neměla většina západních zemí k Libyi důvěru a chápala Libyi jako zemi s autoritativním režimem. Libye však byla stabilní zemí a to především z těchto důvodů : jednak dodávala Evropě ropu, ze které jí plynuly vysoké zisky představující více jak 70 % HDP  , díky čemuž mohla i zvyšovat gramotnost obyvatelstva. Bylo zcela kontrolováno území Libye a to včetně ostrova zvaného Lampedusa , nacházejícího se na cestě mezi Afrikou a Evropou .
 
Při revolučních událostech iniciovaných Evropou, do kterých se Evropa zapojila i vojenskou silou byl Kaddafi usmrcen a Libye se rozdělila na nespočet frakcí, kterým veleli samozvaní vůdci, s různými cíly a ideologiemi. Dosud stabilní Libyjská armáda, která byla až do té doby centrálně řízena a měla svou jasně danou hierarchii a řád, se rozpadla, a její členové se stali buď žoldáky , nebo součástí frakcí vedených vojenskými veliteli . Libyjská armáda se rozpadla, byla ukořistěna výzbroj , vykradeny armádní sklady a Libye upadla do naprostého chaosu a boje o moc. Této situace destabilizace země využily skupiny ISIS , Al Kaida  a další radikální islámské skupiny, ve snaze vytvořit z Libye základnu svých islamistických ideologií. Nedostatečná politická stabilita a obtížná finanční situace vytváří v Libyi ideální podmínky  pro džihádisty , kteří tak mohou vytvářet rozsáhlé základny a rekrutovat do svých řad velké množství nových bojovníků vycvičených z obyvatel Libye.
 
V poslední dobou, souběžně s pádem ISIS v Sýrii a Iráku a rozpadem místní skupiny nazvané Ansar al Šaría se ISiS přemístilo do Libye a vytyčilo si  tři hlavní cíle , jež se dnes snaží realizovat : Přeskupování jednotek a jejich výcvik a školení
 
Nábor nových členů 
Výcvik a příprava evropských džihádistů a jejich přeprava s dalšími členy těchto frakcí do Evropy v rámci uprchlické migrace, kterou dosud není Evropa schopna efektivně řešit a kontrolovat.
 
Na rozdíl od Sýrie a Iráku, v Libyi neexistuje silný subjekt, který by měl zájem potlačovat zmáhající se islamistická hnutí  teroristických skupin realizující svůj džihád .
 
Naopak ve skutečnosti existuje podpora od mnoha libyjských vůdců , kteří z této spolupráce mají  prospěch a zisk. V rukou teroristů je také obrovské množství zbraní, nad nimiž není žádná kontrola.
 
Teroristické islamistické frakce zároveň profitují na obchodu s drogami, na obchodování s lidmi migrujícími přes Afriku, z nichž velkou část i zotročují a také organizované únosy spojené s vydíráním a vymáháním platby výkupného. Není tedy divu, že se stále více džihádistů se přemisťuje do Libye kde přebírají kontrolu a plánují útoky i proti Evropě.
 
ISIS není tou nejsilnější skupinou, ale je to hlavní hrozba pro nás v Evropě, protože se nyní soustřeďuje na teroristické útoky podporované svou ideologií na cizím území a disponuje již dnes dostatečnými schopnostmi a zdroji. V Libyi najde vše, co potřebuje, aby pokračovala a dále se rozrůstala a profitovala.
 
Většina dosud realizovaných i plánovaných útoků v Evropě pochází od následovníků, nebo ISIS ideologických příznivců., Odhadujeme, že jsou v celé Evropě tisíce bojovníků a dopady, které má na nás jeden teroristický čin, jsou vyšší,  nežli stovky nehod nebo desítky bouří.
Lidé reagují strachem na projevy terorismu a teroristické organizace si toho jsou vědomy.
 
Důvodem, proč je pro nás tak důležitá Libye a nebezpečným vývoj v této zemi, je to, že se používá k přeskupení, náboru, financování, výcviku a přepravě teroristů do Evropy ,  které se jednak chtějí jednak mstít , ale také v ní rozvracet fungující systém, přebírat kontrolu a vytvářet další zázemí pro nové frakce.
 
Co lze udělat?
Není snadné řešit Libyjský problém, neboť není prioritou zahraniční politiky evropských mocností. Země je rozvrácena a kontrola rozmělněna na mnoho enkláv a oblastí.  Uskupení , která by chtěla situaci v Libyi řešit, nemají podporu, ani finanční prostředky.
 
Ale už jen diskuse a projednávání tohoto problému na mezinárodní úrovni v Evropě by byl dobrým začátkem. Důvod, proč byl ISIS poražen (stát, ne ideologie) v Iráku a Líbyi je  obrovský mediální zájem a informování o hrůzách a zvěrstvech páchaných radikálními islamisty. Diskuse  o tomto problému přiměla světové vůdce, aby jej vyřešili .
 
Je nejvyšší čas prosadit změnu pohledu , s jakým Evropa na vývoj situace v Libyi nahlíží.
Evropa by se měla přímo angažovat a prosadit své zájmy, hájící bezpečnost Evropy a tedy i přímo materiálně , vojensky i finančně podporovat místní subjekty bojující proti ISIS a ostatním teroristickým frakcím , tedy i  skupinám přidruženým k hnutí  Al-kaida a stabilizovat region. Podpořit v první fázi vojenskou správu, která bude schopna zemi znovu sjednotit.
 
Velmi důležité je centrálně zajistit ostrahu hranic, začít shromažďovat a používat informace a snažit se politicky spojit různorodé strany , dosáhnout jejich spolupráce při obnově zničené země a ukončit bezpečnostní vakuum
 
Není to snadné, ale jak víme, pokud bude dostatečná vůle, tak možné to je a je to cesta, kterou by se měla Evropa v co nejkratším termínu vydat ve vlastním zájmu . .
 
Autor: David Bohbot, Praha, ČR, 6.3.2018