24. kvě, 2019

GENERACE-IDENTITY.CZ: PROHLÁŠENÍ K VOLBÁM DO EUROPARLAMENTU

Vážení přátelé, Češi, Moravané a Slezané, zastupujeme organizaci Generace identity a chceme vám říci pár slov k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu...

Ač se to možná nezdá, tak význam těchto voleb je obrovský, protože právě v europarlamentu se bude rozhodovat o budoucnosti a politice Evropské Unie, která bude klíčová i pro naši zemi...

Tyto volby nebudou jen soubojem politických stran, ale hlavně soubojem dvou názorových proudů. Půjde o souboj multikultulturalistů podporovaných médii a soukromými zájmovými skupinami proti pronárodním stranám hájícím kulturu a odkaz našich předků. V podstatě se jedná o souboj dvou názorů na vývoj naší civilizace. Neomarxisté a liberálové tvrdí, že je potřeba naší společnost přetvořit do multikulturní směsice bez identity. My, identitáři, oproti tomu věříme, že je potřeba zachovat naši kulturu, naše zvyklosti a naši svobodu, za kterou bojovaly generace našich předků. Právě v zachování etnokulturních rozdílů podobně jako rozdílů mezi pohlavími (které se naši protivníci také snaží popřít či smazat) spatřujeme bohatství světa.

Tyto volby nebudou jen soubojem několika stran v rámci České republiky. Skoro každý europoslanec bude po zvolení součástí nějakého politického bloku v rámci evropského parlamentu. V ČR tak nevolíme pouze podle sympatií k jednotlivým politickým stranám, nebo osobnostem, ale vybíráme z několika možností budoucího vývoje v EU. Každý hlas a každý europoslanec má tedy smysl.

Situace je v podstatě jednoduchá. V zásadě se můžeme dohadovat o tisíci různých věcech a mít tisíc různých názorů na školství, dopravu, daně, trestní systém atd. Všechny tyto věci a názory jsou však dočasné a mohou se časem upravit, přizpůsobit, nebo změnit. Je jen jedna věc, která už nikdy změnit nepůjde a tou je složení obyvatel, které ovlivňuje rozsáhlá migrace ekonomických uprchlíků do Evropy.

Jakmile se Evropa a s ní i Česká republika naplno otevře přílivu imigrantů, bude tento stav už nadále nenapravitelný. Zmizí národní charakter naší vlasti, zmizí naše kultura a naše svobody. Místo krásné české země budeme mít další zemi třetího světa. Ostatně na vývoji v západní Evropě se dá krásně vidět i naše budoucnost, pokud daný vývoj nezastavíme včas.

Proto vás vyzýváme najděte si čas a běžte k volbám. Volte rozumně a uvážlivě, protože vybíráte budoucnost pro příští generace lidí v naší krásné zemi. Podpořte svým hlasem pronárodní síly v Evropě a podpořte tak naše právo na budoucnost.

Autor: Generace-Identity.cz, ČR, 24.5.2019

Zdroj:

https://generace-identity.cz/prohlaseni-k-volbam-do-evropskeho-parlamentu