12. bře, 2020

TOMÁŠ DOLEŽAL & JIŘÍ KOBZA: Demokracie v EU? Co prosím? Kde? No nikde...

Proč si to myslet? 

Protože čelní představitelé EU se se svým postojem k demokracii ani netaji. A stále přitvrzují, jelikož se od uplatňování principu„rovnějších mezi rovnými“ v evropských institucích posouvají k aplikaci zásady „rovnějších nad nerovnými (bezprávnými)“ - kterými jsou zejména kritici současné podoby směřování evropské integrace.
 
Celý text zde:
 
 
Autor: Tomáš Doležal & Jiří Kobza, Praha, ČR, 12.3.2020