1. říj, 2020

TOMÁŠ DOLEŽAL: Do voleb všichni slibují peníze, které nejsou

Štípněte se, jestli nespíte... 

Všichni platíme desítky milionů na rozvoj gruzínského včelařství či sýrařství v Bosně. Tam se neválčí! Bohatne polosoukromý byznys s pomocí neziskovek. A pak chybějí peníze na dopravní obslužnost ve Středočeském kraji.
 
Středočeský kraj velmi trpí nespravedlivě nastaveným financováním. V rámci celé republiky je postižen jednoznačně nejvíce a nejsilněji. Na vině je tzv. rozpočtové určení daní, systém, který krajům přerozděluje peníze vybrané z daní z příjmu pouze na základě místa trvalého bydliště daňových poplatníků.

Středočesko se hroutí na bohatou a chudou část

Jaké jsou hlavní záměry a cíle SPD? Na zastupitelské úrovni kraje chceme, i ve spolupráci s naší parlamentní reprezentací, otevřít některé zásadní otázky nastavení fungování našeho kraje. V první řadě jde právě o neudržitelný způsob jeho financování. V programu máme rovněž rozhodné hájení veřejného zájmu všude tam, kde k tomu má kraj zákonné kompetence. Za náš klíčový úkol dále považujeme zabránění postupnému rozpadu Středočeského kraje na dva „regiony“. Na jedné straně tu máme centrum, což je bezprostřední okolí Prahy a některá okresní města, na druhé straně „zbývá“ periférie, čímž mám na mysli okresy vzdálenější od Prahy a většinu středočeského venkova. Mezi těmito podoblastmi se hrozivě otevírají nůžky. Mám tady na mysli kvalitu života a přístup občanů k veřejným službám.

Konec doplácení na Prahu

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nabízí Středočechům svou představu silného kraje a vizi ukončení neúnosného stavu, kdy kvůli nevhodně nastavenému systému financování krajů sponzorují Středočeši – už dvacet let – nedobrovolně rozpočet Prahy. V našem kraji totiž fakticky žijí statisíce občanů s formálním trvalým bydlištěm v hlavním městě, kteří s naprostou samozřejmostí využívají středočeské veřejné služby. Spravedlivé financování a dostatečné materiální zdroje jsou nutnou podmínkou skutečné a fungující regionální samosprávy. Zejména to platí v situaci, kdy se chystá jejich další významné podseknutí změnou způsobu výpočtu daně z příjmu fyzických osob v důsledku zrušení tzv. superhrubé mzdy, což jen náš kraj připraví o další miliardy korun ročně. Nabízíme občanům vizi a jistotu, že žádné veřejné služby poskytované a provozované krajem nebudou privatizovány. Naopak, chceme rozšířit jejich nabídku a dostupnost tak, aby k nim měl rovný přístup každý občan kraje i v té nejmenší vesnici. Zejména jde o zdravotní péči, kde mj. trváme na tom, aby v každém středočeském okrese byly sedm dní v týdnu v provozu všeobecné a zubní pohotovosti pro děti i dospělé.

Trmácet se v dešti, sněhu, tmě? Ne!

Dále usilujeme o skutečně dostupnou veřejnou krajskou dopravu a dopravní obslužnost. Nelze akceptovat stav, kdy desítky vesnic ve Středočeském kraji nemají v roce 2020 žádné spojení s okolním světem, autobusové ani vlakové. Pro jejich občany, ani pro nás v SPD, není tedy prioritou dnešních dnů vysokorychlostní železnice, robotizace ani snění o mnohamiliardových projektech na výstavbu dálnic v horizontu půlstoletí. Našim společným problémem je nutnost denně docházet na autobus či vlak tři i více kilometrů po silnicích bez chodníků či po polních cestách. V dešti ve sněhu, ve tmě. Nejvíc jsou tak ohroženi děti, studenti a senioři. Jde namátkou třeba o tato sídla v jižní části okresu Praha-východ, ne příliš vzdálená od Prahy, v katastrech obcí Kamenice, Velké Popovice a Řehenice. Mám na mysli Struhařov, Mokřany, Klenové, Krámský, Dubiny, Křivou Ves, Vavřetice, Ládeves, Gabrhele, Barochov nebo Malešín. Tohle nehorázné odříznutí od civilizace chceme v krajském zastupitelstvu změnit nejdříve! Jmenoval jsem právě jen jeden problematický kout, takových „ztracených vart“ jsou však ve Středočeském kraji desítky. Napište mi o nich na e-mail th.dolezal@seznam.cz a souhlasíte-li se mnou, podpořte mě prosím ve volbách do středočeského krajského zastupitelstva ve dnech 2. a 3. října.

707 milionů korun…

A odkud na vše vzít peníze? Naším strategickým cílem je změnit neudržitelné a neodůvodnitelné daňové financování Středočeského kraje podle trvalého bydliště poplatníků například na systém, který by zohledňoval i místo, kde vlastní nemovitost určenou k bydlení. Než tohle prosadíme, musíme se pořádně podívat i do státního rozpočtu. Vzpomínáte si na snad nejznámější výrok expremiéra Špidly o tom, že zdroje tady jsou? A kde teda? Například rozpočtová kapitola Ministerstva zahraničních věcí obsahuje mj. výdajový ukazatel „Zahraniční rozvojová spolupráce“ ve výši 707 041 032 Kč, který je v rozhodující míře tvořen prostředky, které jsou určené České rozvojové agentuře na její ekonomické, nikoli humanitární, projekty. Většina těchto projektů dlouhodobě směřuje do zemí, které nejsou bezprostředně ohroženy válečnými nebo humanitárními katastrofami – jde v podstatě o polosoukromý byznys za aktivní účasti tzv. neziskových organizací. Čeští daňoví poplatníci tak jsou nuceni financovat například následující projekty a aktivity:

  • Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin (v Bosně a Hercegovině): my všichni platíme 16 500 000 Kč v období 2017 až 2020,
  • Využití biomasy pro rozvoj rurálních oblastí Bosny a Hercegoviny: my všichni platíme 34 330 000 Kč v období 2016 až 2020,
  • Udržitelná produkce tradičního domácího livanského sýra (v Bosně a Hercegovině, též zvaný livaňský sýr): my všichni platíme 15 000 000 Kč v období 2015 až 2020
  • Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii: my všichni platíme17 000 000 Kč v období 2016 až 2020.

Jmenoval jsem jen vybrané příklady, takových „kapitol“ jsou ve státním rozpočtu mraky.

Na dva mikrobusy stačí 10 milionů

Každý poslanec, včetně těch našich, středočeských, má v rámci projednávání státního rozpočtu ve Sněmovně právo vznášet k němu pozměňovací návrhy. Týká se to i návrhu, který by obsahoval zřízení nové rozpočtové položky nazvané například „Dopravní obslužnost obcí ve Středočeském kraji“. Do ní by mohly a měly být převedeny prostředky doposud směřující – nic proti nim – k bosenským sýrařům nebo ke gruzínským včelařům. Tyto peníze by napříště sloužily třeba právě zájmům a potřebám občanů Struhařova, Mokřan, Klenového, Krámského, Dubin, Křivé Vsi, Vavřetic, Ládevse, Gabrhel, Barochova a Malešína. Uvědomme si prosím, že na koupi dvou nových mikrobusů (včetně provozních nákladů) a slušné platy čtyř řidičů ve směnném provozu, což by kvalitní dopravní obsluhu zmíněného území plně pokrylo, by v prvním rozpočtovém roce bohatě postačovala částka od deseti milionů korun. V dalších letech by vše stálo už podstatně méně.
Středočeskému venkovu chceme v SPD zkrátka věnovat prvořadou pozornost. Nesmí se přestat vylidňovat. Zůstane místem pro důstojný život našich občanů. Myslíme na všechny – od těch nejmenších až po po seniory, v každém místě kraje bez rozdílu. Že to bude něco stát? Víme. Rovnou říkáme, kde příslušné finance hledat, dlouhodobě i okamžitě. Vše je jen otázka priorit. My je máme srovnané.

Autor: Tomáš Doležal, Praha, ČR, 1.10.2020

Zdroj:
 
PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!