17. říj, 2020

TOMÁŠ DOLEŽAL: Česká fotbalová reprezentace na kolenou

Vystoupení české fotbalové reprezentace ve Skotsku lze zhodnotit stručně, obrovské zklamání...

A tentokrát nejde ani tak o zklamání z výkonů našich fotbalistů na hřišti, byť i ty mají v poslední době značně klesající tendenci. Jakkoli částečně omluvitelnou mimořádností současné zdravotní, epidemiologické i společenské situace.

Ale sborové klečení hráčů před zápasem, na počest hnutí Black Lives Matter, bylo naprostou hanebností a  ničím neodůvodnitelným projevem podpory zhoubné pozitivní diskriminace a zahraničního násilnického rasismu.

Sympatie s aktivitami tohoto typu nemá v české reprezentaci absolutně co dělat, je to plivnuti do tváře svobodě, demokracii i národní hrdosti. Plivnutí do tváře všem, kdo kdy bojovali „se lvem na hrudi“ za svou vlast, za Českou (či dříve Československou) republiky. Nikdo z nich se - až do včerejšího dne – „jménem republiky“ nikdy takto demonstrativně nepoklonil myšlenkám a činům, které jsou v tak flagrantním rozporu  s hodnotami, na který je náš stát založen.

Ale hlavně - česká sportovní reprezentace jako celek se nikdy a za žádnou cenu nesmí politicky a názorové jednostranně vymezovat, to ať si dělají hráči v soukromí, sami za sebe, mají-li tu potřebu.

Autor: Tomáš Doležal, Praha, ČR, 17.10.2020


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!