BRAZÍLIE

10. pro, 2018

Je to právě něco málo přes měsíc, kdy byl zvolen Jair Bolsonaro a zbývá už jen pár týdnů do dne, kdy plně převezme úřad presidenta Brazílie...

Stane se tak 1. ledna 2019. Už nyní však představuje Brazílii a světu vládu, která nejspíše bude vládou naděje, prosperity, řádu a pořádku, vládu pravicové kontrarevoluce, která ukončí éru desetiletí revolučně levicových experimentů, které v Brazílii probíhají. Je to vláda, která si zaslouží naši pozornost, i protože je v ní řada aktivních i penzionovaných generálůa veteránů brazilské armády. Sám Jair Bolsonaro byl armádním důstojníkem.

Vicepresidentem Brazílie bude penzionovaný generál Hamilton Mourao, dlouholetý kritik bývalé presidentky Dilmy Roussefové, člen Brazilian Labor Renewal Party (nelze přeložit do češtiny, pozn. autora), který byl v rámci armády nepřímo degradován za kritiku stavu brazilského hospodářství.

Šéfem presidentského štábu se stane Onyx Lorenzoni, podnikatel, člen konzervativní strany Demokratů, šéf přechodového presidentského týmu Jaira Bolsonara. Lorenzoni byl aktivní v prosazování protikorupčních opatření v Brazílii a aktivně se stavěl proti amnestii pro korupčníky nazývané „caixa 2“. V roce 2016 se vyslovil proti politické imunitě.

Novým ministrem obrany bude Fernando Azevedo e Silva, penzionovaný generál a velitel parašutistů, v současné době působící při Nejvyšším federálním soudu. Nahradil prvně nominovaného Augusta Helena, který se zřekl pozice ministra obrany a stane se šéfem „Kabinetu instituční bezpečnosti“, který je přímo podřízen presidentovi a zabývá se otázkami národní bezpečnosti.

Ministrem ekonomiky se stane Paulo Guedes, ekonom, spoluzakladatel investiční banky BTG, aktivní odpůrce levicových ekonomických modelů, kritik bývalé vlády a veřejný obhájce protikorupčních kampaní, které vedly k pádu brazilské levice. Guedes je bezpartajní, ale už od počátku roku 2018 je hlavním ekonomickým poradcem Jaira Bolsonara v jeho presidentské kampani. Guedes žádá zjednodušení daňového systému, daňovou výjimku pro lidi vydělávající do pětinásobku minimální mzdy a privatizaci všech státem vlastněných p odniků.

Marcos Pontes, veterán, vojenský pilot, inženýr a první brazilský a jihoamerický astronaut, se stane novým ministrem vědy, technologií a inovací. Marcos Pontes potvrdil svou nominaci a deklaroval, že se zaměří na rozvoj vzdělávání, kvalifikovanost obyvatel a bude usilovat o zvýšení výdajů na vědu a výzkum ze současného 1% HDP na 3% HDP. Stejně jako Jair Bolsonaro je i Marcos Pontes členem Sociálně liberální strany.

V současné době korupčních afér, které smetli řadu politiků a vlád Brazílie, je velice důležitá postava ministra spravedlnosti a veřejné bezpečnosti. Tím je jmenován soudce Sergio Moro, muž, který byl jedním z nejdůležitějších proponentů protikorupčního tažení. Od roku 2014 patří Moro mezi nejdůležitější soudce v rámci tzv. operace „Mytí auta“, která odhalila zpronevěry státních zdrojů v hodnotě 1 miliardy dolarů a machinace v hodnotě skoro 12 miliard dolarů týkající se brazilské státní ropné korpor ace Petr obras, která byla dojnou krávou vládnoucí Dělnické strany Brazílie. 93 lidí, většinou politiků a státních úředníků, ale i podnikatelů, bylo odsouzeno. Bylo navíc zjištěno, že skrze brazilskou společnost Odebrecht putovali peníze do jedenácti dalších zemí a k různým politickým elitám. V Argentině k socialistům Kirchnerovým, v Mexiku k socialistovi Peńovi, ve Venezuele dostal Máduro 35 miliónů dolarů na volební kampaň od Odebrechtu. Díky svému angažmá se tedy Sergio Moro stal prvním a zároveň nejlepším možným adeptem na pozici ministra spravedlnosti.

Zemědělství přebírá Tereza Cristina, bývalá socialistka, nyní členka strany Demokratů, agronomka a podnikatelka zasazující se o liberalizaci zemědělského trhu a uvolnění řady regulací.

Kariérní diplomat a šéf americké a kanadské sekce brazilského ministerstva zahraničí, Ernesto Araújo, se stane novým ministrem zahraničí. Odpůrce kulturního marxismu, kritik globalizace, vehementní odpůrce kriminalizace heterosexuality v západních společnostech a odpůrce konspiračních teorií o klimatických změnách, Araújo deklaroval snahu o to udržet vztahy Brazílie s ostatními zeměmi na excelentní úrovni ve prospěch brazilského lidu.

Wagner de Campos Rosário, stávající ministr transparentnosti, dohledu a kontroly, bude pokračovat ve své funkci. Wagner de Campos vystudoval univerzitu v Salamance, kde získal magisterský titul v oboru vlády práva a boji proti korupci, už předtím vystudoval vojenskou akademii a armádní důstojnickou přípravku, na Brazilské katolické univerzitě vystudoval fyziku.

Ministrem zdravotnictví se stane Luiz Henrique Mandetta, pediatr, ortoped a politik za stranu Demokratů. Mandetta je rovněž bývalý poddůstojník brazilské armády a vojenský medik.

Ricardo Vélez Rodriguez, odpůrce Brazilské dělnické strany, politizace a ideologizace školství, odpůrce brazilské obdoby CERMATu, bude novým ministrem školství Brazílie. V současné době je profesorem náboženství na Federální univerzitě v Juiz de Fora. Rodriguez, stejně jako Bolsonaro jsou příznivci „Bezpartajního školství“, kampaně proti zavádění neomarxismu do vzdělávacích institucí v Brazílii.

Tajemníkem vlády je jmenován Carlos Alberto dos Santos Cruz, stále aktivní vojenský důstojník s hodností generálporučíka. Jako člen mírových sil OSN se podílel na odzbrojování konžských rebelů a patřil mezi nejschopnější velitele.

Tarcisio Gomés de Freitas, bývalý armádní důstojník a absolvent Armádního vojenského institutu inženýrství, v současné době civilní inženýr, je novým ministrem infastruktury. Bolsonaro ho hodnotí jako velice kvalifikovaného člověka a sám de Freitas si stanovil jako hlavní cíl překonávání logistických problémů v Brazílii a vytváření nových pracovních míst.

Sociální liberál Marcelo Alvaro Antonio bude novým ministrem turismu, nezávislý Gustavo Canuto se stane ministrem regionálního rozvoje a Osmar Terra, bývalý ministr sociálního a zemědělského rozvoje se stane ministrem občanství. Ministerstvo občanství bude institut, který vznikne sloučením ministerstev kultury, sportu a sociálního rozvoje.

Admirál Bento Costa de Albuquerque je novým ministrem těžby a energetiky. Bento Costa dosud řídil rozvoj brazilského námořnictva, včetně jaderných technologií. Kariéru v námořnictvu začal už v roce 1973, před 45 lety. Získal MBA z politických věd na Universitě v Brasilii a MBA veřejného managementu.

Evangelikální pastorka Damares Alves bude novou ministryní pro lidská práva, rodinu a ženy. Damares Alvez je odpůrkyně potratů, ale i příjmové nerovnosti mezi muži a ženami.

Na závěr bychom neměli zapomenout ani na nepříliš doceňovanou pozici První dámy. Tou je Michelle Bolsonarová, která se zavázala, že v této pozici bude vést kampaně a akce na podporu chudých a znevýhodněných lidí v nejchudších regionech Brazílie. Michelle Bolsonarová byla pro Jaira důležitou oporou po celou dobu presidentské kampaně a bude jí nejspíše i jako První dáma Brazílie.

Hodně štěstí, Jaire! Hodně štěstí, Brazílie!

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 10.12.2018


 

29. říj, 2018

Volby v Brazílii, o kterých jsme Vám psali před třemi týdny, konečně skončily a na jejich
konci je vítězství altrightu. Vítěze ve volbách podpořil i guru AltRight Steve Bannon...

Altrightový, vlastenecký a radikálně konzervativní kandidát Jair Bolsonaro vyhrál s přehledem 55% hlasů nad brazilským Sobotkou, či Hamáčkem, Fernandem Haddadem, který získal 45% hlasů.

Po boku Bolsonara ve vedoucí funkci zasedne jako vicepresident generál Hamilton Mourao,
bývalý velitel 6. armádní divize a další radikální konzervativec. Pro Brazílii to znamená nastartování nové éry rozvoje a prosperity, kdy do čela země se postaví muž nezatížený strašlivými korupčními skandály. Pro Spojené státy americké a Donalda Trumpa to znamená nalezení nového strategického partnera v největší zemi Jižní Ameriky, o které se může opřít.

Brazílie už potřebovala radikální reformy, stejně jako nápravu strašlivých korupčních
skandálů (Petrobras), či neschopných a tragických rozhodnutí minulých establishmentů (Olympiáda), které vedli ke katastrofální situaci napříč zemí. Bolsonaro je zárukou, že se situace v Brazílii zlepší pro brazilský národ… ovšem určitě se nezlepší pro levici, která tak přišla o jednu ze svých nejmocnějších bašt.

Za zmínku stojí i to, že Jaira Bolsonara podpořil Steve Bannon, osvědčený a špičkový
politický stratég altrightu, kterému gratulujeme, že opět vsadil na dobrého koně!

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 29.10.2018

Zdroj:

https://www.bolsonaro.com.br/

https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/


 

 

8. říj, 2018

Nejen v České republice proběhly tento víkend volby. Další, ještě důležitější volby,
prezidentské a parlamentní, proběhly v jednom z největších států světa, Brazílii...

Tento hegemon Latinské Ameriky se rozhodoval, zda bude pokračovat cestou dosavadních levicových a neomarxistických experimentů, které končily krachem a nakonec i uvězněním jejich vůdců, nebo zda se vydá cestou řádu a pořádku, prosperity a disciplíny. Prozatím to vypadá na druhou možnost, kterou ztělesňuje brazilský Donald Trump – Jair Bolsonaro.

Výsledky prvního kola jsou dost přesvědčivé. Jair Bolsonaro obdržel 46,1% hlasů, zatímco
vůdce radikální levice Fernando Haddad jen 29,1% hlasů. Bolsonaro nemá vítězství stoprocentně jisté, protože se proti němu může zvednout fronta a la anti-Babiš, respektive anti-Bolsonaro a ostatní strany, zejména Demokratická strana práce, strana REDE a Podemos mohou dát hlas Haddadovi. Na druhou stranu, Bolsonaro může získat Brazilské sociálně demokratické strany, která nemá v lásce Haddada a jeho Dělnickou stranu, stejně tak může těžit z řad ekonomických liberálů Nové strany a nacionalistického hnutí Patriota. Ti mají sice méně hlasů, než Haddadův potenciál pro druhé kolo, ale Bolsonaro taky potřebuje mnohem méně hlasů. Jen 4% a bude presidentem Brazílie.

Podívejme se tedy na možného Donalda Trumpa Latinské Ameriky, který si rozhodně
zaslouží naši podporu. Jair Bolsonaro se narodil roku 1955 do rodiny italských a německých Brazilců, kteří tvoří největší segment brazilské populace. Měl tři ženy a má celkem pět dětí, tři syny a dvě dcery. Na konci střední školy se přihlásil na vojenskou přípravku brazilské armády a roku 1977 úspěšně vystudoval vojenskou akademii. Už tam byl považován za ambiciózního a agresivního, což se nyní potvrzuje v jeho politické kariéře. Roku 1986 si veřejně stěžoval na snižování platů v brazilské armádě a propouštění důstojníků, čímž si získal přízeň mnoha řadových vojáků a nižších důstojníků, ale i jejich rodin.

V roce 1988 začala jeho politická kariéra, když opustil armádu a stal se členem Křesťanskodemokratické strany. O dva roky později byl zvolen kongresmanem a byl, ještě třikrát znovuzvolen. V roce 2014 získal nejvíce hlasů ze všech kandidující v Rio de Janeiro, celkem 464 tisíc hlasů. Patřil mezi aktivní kongresmany a během své kariéry navrhl 171 zákonů a jeden ústavní dodatek. Roku 2018 opustil Sociálně křesťanskou stranu, a přešel do militaristické, nacionalistické a konzervativní Sociálně liberální strany, která se pod jeho vedením, ještě víc posunula napravo.

Bolsonaro se nikdy netajil svými jasnými a nekorektními názory. Je odpůrcem LGBT hnutí a
lobby, imigrace, násilné sekularizace, kritizuje pozemkovou reformu i uvolňování drogové politiky, je pro obnovení trestu smrti a v zájmu ochrany Brazílie i pro využívání tvrdších postupů při výsleších. Jasně se deklaroval být nepřítelem pozitivní diskriminace. Za své názory byl nejen pod slovními a politickými útoky radikální levice, ale pokusili se ho i zavraždit přímo na jeho předvolebním mítinku, kde byl bodnut nožem. Zůstal v nemocnici, ale naštěstí se uzdravil a je připraven se stát presidentem Brazílie. Jako viceprezidentského kandidáta si vybral Antonia Hamiltona Mouraa, generála brazilské armády.

Druhé kolo voleb je za tři týdny, tak doufejme, že se Brazílie vydá cestou Spojených států
amerických, k řádu, pořádku a prosperitě.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 8.10.2018