1. kvě, 2018

7REPUBLIKA.CZ: První máj, národní práce čas!

První máj, národní práce čas!
 
Opět je tady „Svátek práce“, svátek dělnictva a pracujících, v českých zemích tradičně
slavený většinou politických stran, a ani altright nehodlá zůstat stranou, byť zatím jen v písemné formě. Může se to zdát překvapivé, ale vzdor historickému původu, 7republika věří ve význam a úlohu „Svátku práce“ v minulosti, současnosti i budoucnosti.
 
Jen krátce k historii. Svátek práce se slaví od roku 1890. Rok předtím byl přijat Druhou
socialistickou internacionálou jako svátek u příležitosti poctění obětí „Haymarketského masakru“, kdy policie brutálně rozehnala dělnickou demonstraci v Chicagu, 1. května 1886. Demonstranti žádali osmihodinovou pracovní dobu. Římskokatolická církev slaví Svátek práce od roku 1955, kdy ho zasvětila sv. Josefu, patronu dělníků. V Německu byl zaveden nacismem, v Československu zaveden oficiálně komunismem, ale všude hrál svou úlohu.
 
7Republika schvaluje odkaz Svátku práce, respektive Prvního máje, protože jeho podstatou
je snížení sociálních rozdílů, které se neofeudálové a oligarchové snaží zvětšovat. Podstatou Prvního máje je, aby se výsledky prosperity a růstu moderního kapitalismu, dostali i k zaměstnancům.
 
Ovšem, Svátek práce se stane skutečným svátkem práce, až bude věnován všem pracujícím,
tedy i živnostníkům, drobným podnikatelům, obchodníkům, vizionářské buržoazii a produktivním kapitalistům. Současný Svátek práce musí mít za cíl sjednotit pracující proti parazitickým neofeduálům a oligarchii, proti pobíratelům nejhorších možných dávek, dotací. Proti těm, kteří opovrhují prací, tedy i proti akademickým elitám, havlistům, liberálům a salónním bolševikům.
 
Národní Svátek práce musí sjednotit národní pracující vrstvy proti našim nepřátelům –
zahraničním oligarchům, novodobé aristokracii a elitářům, kteří štvou zaměstnance proti
zaměstnavatelům, producenty proti spotřebitelům, živnostníky proti podnikatelům a všechny ostatní vrstvy navzájem proti sobě, pod heslem „rozděl a panuj!“
 
Tito aristokratičtí parazité jsou navíc ti, kteří každý rok ze země vyvádí stamiliardy korun
v dividendách, daňových rájích a jinými způsoby. Každý rok zmizí 700,000,000,000 Kč, podle
nejnovějších údajů. Každý zaměstnaný obyvatel ČR by ročně mohl získat 150,000 Kč, pokud by
nedocházelo k těmto masovým krádežím.
 
7Republika zároveň předkládá sociální požadavky, které mají pomoci všem členům našeho
národa, ale zejména těm nejpotřebnějším. U příležitosti Svátku práce, 7Republika žádá:
 
1. Čeští zaměstnanci patří mezi klidné a rozvážné, nebouří se jako socialisty zdivočelí
západoevropští zaměstnanci. Žádáme, aby podnikatelé tento fakt, podpořený výrazným
ekonomickým růstem země, reflektovali a přidali zaměstnancům, nebo zkrátili pracovní dobu na 7 hodin bez snížení mezd. Produktivita práce a technologický pokrok tomu odpovídají!
 
2. K zlepšení životní situace všech, žádáme snížení DPH na dvě sazby, 5% pro základní
zboží a 10% pro ostatní výrobky a služby.
 
3. K zlepšení ekonomické a sociální situace vyloučených regionů žádáme snížení
přímých daní pro tamější podnikatele, podporu veřejných a soukromých investic a další
motivace. Žádáme celorepublikové snížení DPPO z 19% na 15%.
 
4. Žádáme zřízení pracovního dozoru v zahraničních super korporacích a
oligarchických podnicích, které budou dohlížet na dodržování pracovního práce. Přestaňme být pracovní kolonií Německa a domácích oligarchů!
 
5. Pro snížení stamiliardových každoročních krádeží, žádáme zdanění dceřiných firem
všech podniků se sídlem v daňových rájích!
 
Takové jsou nynější sociální požadavky 7Republiky. Nepodporujeme jejich prosazování
stávkami a výtržnostmi, apelujeme na národně socialistické a vlastenecké strany v parlamentu,
zejména SPD a KSČM, aby tyto požadavky přijali za své cíle!
 

Autor: 7REPUBLIKA.cz, Praha, ČR, 1.5.2018