21. led, 2019

IVK NEWS: Aleš Valenta: AfD v hledáčku německé rozvědky

Několik dní po brutálním útoku na poslance spolkového sněmu Franka Magnitze v Brémách, jímž zatím vyvrcholila dlouhodobá násilná kampaň krajní levice proti AfD, oznámil nový prezident spolkové vnitřní rozvědky Thomas Haldenwang, že jeho úřad podezírá AfD z ohrožení německé ústavy. V hantýrce úřadu se AfD stala tzv. „zkušebním případem“ (Prüffall), u nějž se bude nyní zkoumat, zda je toto podezření relevantní a zda by měla AfD být podrobena vlastnímu obávanému dohledu (Beobachtung)...

Haldenwang tvrdí, že zejména mládežnická organizace AfD (JA-Mladá alternativa) a národně orientované křídlo kolem předsedy duryňské zemské organizace Björna Höckea se opakovaně dopouštějí výroků nepřátelských vůči cizincům nebo ústavě. Existují prý nicméně indicie, že politika AfD jako celku je namířena proti demokratickému ústavnímu pořádku.

Postup rozvědky nepřekvapil. Plně zapadá do kontextu boje německých elit proti pravici, tj. především proti AfD. Vychází vstříc dlouhodobému požadavku zejména SPD a Zelených, aby byla AfD podrobena dohledu rozvědky. A rovněž koresponduje s dávnou spolkovou tradicí zneužívání rozvědky k politickému boji proti nepohodlné pravicové konkurenci. Předseda AfD Alexander Gauland prohlásil, že rozvědka jednala pod politickým a společenským tlakem.

Vlastní obávaný dohled rozvědky (Beobachtung) tedy zatím na AfD uvalen nebyl. Ale již nynější stav vede ke stupňování vnitrostranických třenic a nepochybně zvýší obavy Němců před vstupem do AfD či jakoukoli její veřejnou podporou. Deník Die Welt napsal, že ve straně se připravuje strategie, jak zabránit, aby neonacisté nezneužívali demonstrace pořádané AfD; do té doby by strana neměla žádné veřejné akce pořádat… Skupina umírněných v AfD spatřuje v této situaci šanci, jak se definitivně zbavit národně-konzervativního křídla. Několik jednotlivců již oznámilo odchod ze strany.

Letos na podzim se konají v Braniborsku, Sasku a Duryňsku zemské volby, ve kterých má AfD naději na velmi dobrý výsledek; v Sasku by podle průzkumů mohla i zvítězit. Je zřejmé, že vládnoucí elity udělají vše proto, aby tomu zabránily.  A to i s použitím domněle nezávislé rozvědky.

Autor: Aleš Valenta, Praha, ČR, 21.1.2019

Zdroj:

http://institutvk.cz/clanky/1269.html