7. dub, 2019

TOMÁŠ BŘICHÁČEK: Je mi to nějaké povědomé...

Evropská komise tento týden prohlásila: 
 
„Když se v některém členském státě vnitrostátní mechanismy ochrany právního státu nejeví být schopné čelit hrozbám pro právní stát, je společnou odpovědností institucí EU a členských států přijmout opatření k řešení této situace.“ A já hned, že je mi to nějaké povědomé...
 
Autor: Tomáš Břicháček, Praha, ČR, 7.4.2019