2. kvě, 2019

TOMÁŠ BŘICHÁČEK: Hlasoval bych pro vstup ČR do EU dnes ?

Moje odpověď na anketní otázku IVK „Hlasoval byste v referendu o vstupu do EU dnes stejně, jako jste hlasoval v roce 2003?“

Přiznám se, že k referendu v roce 2003 jsem se nedostavil. Vstup do EU jsem sice stále vnímal spíše pozitivně, vývoj kolem přípravy evropské ústavní smlouvy (bylo nedlouho před vyvrcholením prací tzv. konventu) mě však znepokojoval. Dokončovaná euroústava byla ztělesněním negativních trendů předchozích let a cestou k jejich dalšímu prohloubení. Těchto trendů jsem si všímal mimo jiné díky knize Václava Klause Evropa pohledem politika, pohledem ekonoma (2002), která mě tehdy velmi oslovila a pomohla formovat moje názory na evropskou integraci. 

V pozdějších letech, když jsem se začal aktivně zabývat děním na úrovni Unie a unijním právem, můj náhled na současný model integrace a jeho vývoj se postupně stával kritičtější a negativní vnímání u mě sílilo.Významnými milníky pro mě byly prosazení Lisabonské smlouvy, dluhová krize a migrační krize. Kdyby se referendum konalo po Lisabonu, hlasoval bych již proti vstupu.
 
Autor: Tomáš Břicháček, Praha, ČR, 2.5.2019
 
Zdroj: