AUDIO

4. říj, 2018

Navzdory všemu špatnému se v naší zemi stále dobře žije. Jsme jedním z nejbezpečnějších a nejsvobodnějších států světa, s pracovitými, vzdělanými a dobrými lidmi. Na příkladu západní Evropy vidíme, jakých chyb se nesmíme dopustit. Dlužíme to světu, sami sobě i dalším generacím.

KONVIČKA do SENÁTU ! Volte číslo 8 !

Kdo chce moji kandidaturu podpořit může zde + podmínky daru a číslo účtu zde:

http://senator.nezavisli.cz

http://konvickamartin.cz

Autor: Martin Konvička, kandidát do senátu Ostrava - Jih, 4.10.2018

3. říj, 2018

Země s vydrancovanou ekonomikou, občany bez budoucnosti, cynickými elitami a prolhanými médii je ideální obětí jakékoli totalitní ideologie, včetně islámu. Pro globální elity je migrace klackem na původní obyvatele i řešením stárnutí populace. Je to fatální omyl – Evropa bez evropských národů nebude Evropou, islamizovaná Evropa bude hřbitovem svobody.

https://www.youtube.com/watch?v=VtbqukPCY-w&t=1s

KONVIČKA do SENÁTU! Volte číslo 8 !

Kdo chce moji kandidaturu podpořit může zde + podmínky daru a číslo účtu zde:

http://senator.nezavisli.cz

http://konvickamartin.cz

Autor: Martin Konvička, kandidát do senátu Ostrava - Jih, 3.10.2018

2. říj, 2018

Vinou chybné hospodářské politiky vyvádějí z naší země cizí firmy stovky miliard korun ročně –částku srovnatelnou se státním rozpočtem. Komplikované předpisy a úřednická zvůle znemožňují vznik a růst domácích podniků.

https://www.youtube.com/watch?v=cnlj0JUnuXI&t=4s

KONVIČKA do SENÁTU! Volte číslo 8 !

Kdo chce moji kandidaturu podpořit může zde + podmínky daru a číslo účtu zde:

http://senator.nezavisli.cz

http://konvickamartin.cz

Autor: Martin Konvička, kandidát do senátu Ostrava - Jih, 2.10.2018

1. říj, 2018

Otrocká práce pro agentury, exekuce, lichvářské půjčky, stěhování nejchudších do draze dotovaných ubytoven - ghett, bezdomovectví. Do sociální pasti může při troše smůly spadnout každý. Predátoři bohatnou na lidské bídě. Chudí občané nevolí, nejsou slyšet a nenacházejí zastání.

https://www.youtube.com/watch?v=G1uRaVM8-eE&t=2s

KONVIČKA do SENÁTU! Volte číslo 8 !

Kdo chce moji kandidaturu podpořit může zde + podmínky daru a číslo účtu zde:

http://senator.nezavisli.cz

http://konvickamartin.cz

Autor: Martin Konvička, kandidát do senátu Ostrava - Jih, 1.10.2018

30. zář, 2018

Přebujelý „neziskový sektor“ se stal nástrojem bruselských a globalistických elit. Ať jsou to migrace, nepřizpůsobiví občané nebo životní prostředí, neziskovky problémy zhoršují, protože to pro ně znamená větší byznys. Politické neziskovky, jichž se bojí i vláda, prosazují agendu multikulturalismu, politické korektnosti a otevřených hranic.

https://www.youtube.com/watch?v=fFcKgDZzB8w&t=22s

KONVIČKA do SENÁTU! Volte číslo 8 !

Kdo chce moji kandidaturu podpořit může zde + podmínky daru a číslo účtu zde:

http://senator.nezavisli.cz

http://konvickamartin.cz

Autor: Martin Konvička, kandidát do senátu Ostrava - Jih, 30.9.2018