25. říj, 2018

STANISLAV BALÍK: Luhačovické memorandum

My, účastníci konference pořádané k 100. výročí vzniku Československa a československé vzájemnosti pořádané organizacemi:

Masarykovská vlastenecká jednota, z.s.

Česko-slovenský výbor

Masarykovsko-Baťovská akademie, s.r.o.

prohlašujeme:

1. Přes rozdělení bývalého společného státu se stále cítíme být přátelskými národy a máme vůli společně řešit problémy České a Slovenské republiky i současných mezinárodních vztahů.

2. Se znepokojením sledujeme, že:

a) svoboda slova je ohrožena snahou o cenzuru a vyřazováním některých internetových portálů nebo snahou o jejich diskreditaci a osočováním, zároveň je ohrožena sdělovacími prostředky, které jsou závislé na zahraničním financování a vlivu;

b) demokracie je ohrožena ovlivněním občanské společnosti organizacemi s velkým zahraničním financováním a s mnohdy našemu státu nepřátelským postojem;

c) demokracie je ohrožena snižováním pravomocí našich zvolených orgánů ve prospěch orgánů Evropské unie, které mají značný demokratický deficit;

d) soubor ideálů šířených jako ideologie Evropské unie obsahuje myšlenky, které rozkládají tradiční život lidu, rodinnou soudržnost a vztahy mezi lidmi, a tím ohrožují budoucnost našich národů.

3. Hlásíme se k odkazu TGM a jeho myšlenky jsou naším vzorem a budeme je prosazovat v naší činnosti.

4. Budeme prosazovat československou vzájemnost a přátelství především s ostatními slovanskými národy.

5. Sankce proti Rusku považujeme v této době za nelegitimní a budeme prosazovat jejich zrušení.

6. Žádáme zákonnou ochranu českého a slovenského jazyka.

Na závěr konference byl drtivou většinou jejích účastníků přijat text Luhačovického memoranda.

Autor: Stanislav Balík, Luhačovice, ČR, 21.10.2018, TGM, Praha, ČR, 25.10.2018