5. úno, 2019

ALTRIGHT.SK: Kult smrti

New York schválil zákon, ktorým umožňuje potrat až do doby narodenia.

Guvernér Andrew Cuomo (D), okrem privítania s nadšením tohto monštrózneho interupčného zákona, sa rozhodol „osláviť“ túto udalosť, vysvietením stožiaru Svetového obchodného centra na ružovo.

Cuomo doslova povedal, že ide o „historické víťaztvo pre New-Yorčanov a pre naše progresívne hodnoty“. Potom ako dal vysvietiť viacero budov, vrátane antény Svetového obchodného centra, dodáva: „oslava veľkého úspechu, nech nám dopredu svieti jasné svetlo a následne celému národu

Stalo sa tak na výročie súdneho rozhodnutia Roe vs. Wade: „v tieni vládneho federálneho zámeru vrátiť sa ku ‚Roe vs Wande‘ a ženského reprodukčného zákona, som sľúbil, že budeme tlačiť na túto kriticky dôležitú časť legislatívy, v priebehu prvých 30 dní – a podarilo sa nám to.

Proti sa vyjadril aj biskup, ktorý spochybňuje zrejme pofidérnu Cuomovu katolícku vieru, hovorí že Cuomo vyháňal viac krát pro-life organizácie, v ostrom liste sa ho ku koncu pýta: „bude niekedy pro-life názor – v preklade názor za život , v New Yorku ilegálny a posudzovaný ako nenávistný, tzn. hate crime – alebo inak aj moderne ideozločin?

Protistrana – The Radiance Foundation sa vyjadrila: „už beztak hlavné mesto potratov, New York, patriaci demokratom, schválili najradikálnejší interupčný zákon v celej krajine… potrat počas celej doby tehotenstva… v ‚zákone reprodukčného zdravia‘  – odpadá akákoľvek trestná zodpovednosť za život (nenarodeného)

Oslava kultu smrti, a jeho dominantnou témou obeťou, je spojená a zahrnutá v dávnych pohanských rituáloch obetovanie detí Molochovi a rôznym falošným bohom. Okrem iného je s tým spájaný aj biblický príbeh starovekého Kanánu, kde rôzne obety, ale aj iné ohavnosti robili tieto bytosti, lebo to sa nedá nazvať ľuďmi, po dobu 400 rokov, až kým sa kalich hnevu nenaplnil a neprišlo Božie zúčtovanie.

EDIT: V minulých dňoch okrem toho Cuomo podpísal zákon, podľa ktorého sa zakazuje terapia maloletých, ktorí sa „cítia“ rodovo obmedzovaní, zakazuje sa diskriminácia LGBTQ a zavádza sa zločin z nenávisti. Cesta ku „prerábaniu“ detí na sexuálne monštrá je otvorená…

Autor: KRISTIAN KELLER, Slovensko, 5.2.2019

Zdroj:

https://slobodnyvyber.sk/kristian-keller-kult-smrti/