21. bře, 2019

Volby EP 2019 NEWS: Vědci pro ČR

Hnutí Brno+ změnilo název a bude v květnových volbách do Evropského parlamentu kandidovat jako hnutí Vědci pro Českou republiku...
 
Hnutí Vědci pro Česku republiku oznámilo oficiální kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu. O křesla se ucházejí pod heslem Nazývat věci pravými jmény. Kandidátní listinu tvoří významní vědci z celé České republiky, naprostá většina s akademickou hodností profesor nebo docent...
 
„Šanci na změnu budeme mít pouze tehdy, pokud nebudeme sami sobě lhát. Nesmysly v právních předpisech jsou prostě nesmysly, jako je bílá vždy bílá. Každý z nás má za sebou řadu úspěchů ve své profesi, jak ve výzkumu a vzdělávání, tak například v expertní činnosti pro OSN, EU i řadu zemí Evropy, Afriky a Asie včetně národní úrovně v ČR. Na půdě Evropského parlamentu chceme hájit české zájmy a využít k tomu naše zkušenosti, kritické myšlení i znalost projednávané problematiky v prospěch České republiky,“ říká profesor Ivan Holoubek, lídr kandidátky hnutí Vědci pro Českou republiku.
 
Mezi hlavní priority hnutí patří respekt k národním zájmům, bezpečnost České republiky v rámci EU a ochrana hranic unie. Dále podpora vzdělanosti, vědy a výzkumu i inovací včetně rozvoje znalostní ekonomiky a konkurenceschopnosti České republiky a EU. Hnutí prosazuje svobodu společnosti bez zbytečných regulací. Řada kandidujících má zkušenosti z oblasti výzkumu a ochrany životního prostředí. Podle prof. Holoubka by měla být prioritou Evropské unie environmentální politika bez ideologií. „Zásadním problémem je velmi rychle narůstající populace v některých regionech. S tím jsou spojeny i problémy stavu prostředí. Musíme je řešit tam, kde vznikají. Za klíčové považuji efektivní a účelné využívání finančních prostředků, které pro řešení těchto problémů máme k dispozici, a to bez zbytečného alarmismu a hysterie,“ doplňuje Ivan Holoubek.
 
Základní body programu:
 
Bezpečná země v bezpečné Evropě
Podle hnutí Vědci pro ČR je v současné době zásadním rizikem nelegální ekonomická imigrace. „Nechceme společnou migrační a azylovou politiku. Při řešení migrační krize musíme problémy nazývat skutečnými jmény. Budeme požadovat reformu rozvojové pomoci EU v Africe a na blízkém východě, aby lidé měli méně důvodů z těchto zemí odcházet,“ doplňuje Ivan Holoubek. Zástupci hnutí Vědci pro Českou republiku budou v europarlamentu požadovat revizi, kontrolu a ukončení podpory, která je v cílových zemích zneužívána k šíření nenávisti a terorismu.
 
Podpora vědy, výzkumu a vzdělanosti
Dalším bodem programu je prosazení efektivního využívání finančních prostředků na podporu vzdělání a vědy. Vědecké poznatky musí být efektivně využívány v praxi a pro řídící a rozhodovací sféru. Za důležité kandidáti považují posilování kritického myšlení bez nánosu politické korektnosti a vzdělávání všech vrstev obyvatelstva.
 
Životní prostředí bez ideologií
Klíčem k uspokojování potřeb naší společnosti a současně k ochraně životního prostředí je využívání nových technologií a výsledků vědy a výzkumu. Kandidáti budou prosazovat takové předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, které jsou odborně podložené a společensky akceptovatelné a neomezí konkurenceschopnost členských zemí vůči zbytku světa.
 
Stop nesmyslným a zbytečným regulacím
V rámci působení v europarlamentu budou Vědci pro Českou republiku blokovat nesmyslné regulace, které komplikují podnikatelské prostředí. „Řešením ekonomické situace těch nejchudších nejsou další regulace ani omezování, ale naopak rušení zbytečných regulací a zjednodušování a snižování daní. Chceme odstranit zbytečné překážky podnikatelům, živnostníkům, řemeslníkům a jiným aktivním lidem, kteří jsou pilířem ekonomiky,“ uzavírá Ivan Holoubek.
 
Autor: Hnutí Vědci pro ČR, Brno, ČR, 21.3.2019
 
Celý program najdete zde:
 
 
Zdroj: 
 

http://www.vedciprocr.cz