26. bře, 2019

JAN SINNREICH: Skandál na Harvardu

Většina čtenářů si vybaví jméno Harvey Weinsteina.  Ano je to ten vyvrhel společnosti, který svým odporným zacházením se ženami (většinou aspirujícími herečkami) odstartoval hnutí  #MeToo.  Byl obviněn nesčetnými oběťmi a čeká ho soud. Jak to v podobných případech bývá, obviněný si většinou vybere schopného právníka, který ho bude obhajovat...
 
Mr. Weinsteina bude obhajovat vynikající právník.  Jeho jméno je Ronald Sullivan, a je děkanem fakulty „Winthrop House“, což je jedna z 12 fakult prestižní university Harvard.  Mr. Sullivan je černé pleti. 
 
Následovala okamžitá reakce studentů.  Byla vytvořena internetová petice požadující vyloučení profesora Sullivana z fakulty, protože jeho rozhodnutí reprezentovat Harveyho Weinsteina vyvolalo u adolescentů psychické trauma (...was deeply trauma-inducing..).  Citace: „Člověk, který obhajuje tohoto zločince, necení bezpečnost studentů (doesn’t value safety of students)“.  Od takového člověka nebudeme přejímat jednou svoje diplomy. 
 
Oficiální místa Harvadru reagovala na tuto stížnost vyšetřováním, které vedla Kancelář pro prevenci sexuálních útoků (Office for Sexual Assault Prevention).  Před fakultou se pořádala protestní shromáždění.  Zdi historických budov byly vandalizovány sprejovanými slogany  #MeToo. K protestům se připojila i organizace „Female African Americans at Harvard“ s obviněním, že Mr. Sullivan kompromitoval všechny ženy, které nesou následky sexuálního traumatu. 
 
Je jenom škoda, že právnická fakulta Harvardu nevyužila této příležitosti aby studentům, budoucím právníkům, vysvětlila principy fungování západní demokracie.  To že právník obhajující zločince nemusí nutně schvalovat jeho činy. Dále, že v demokratickém systému mají všichni obvinění právo na legální obhajobu a mohou být potrestáni pouze pokud je jejich vina prokázána.  Tento fakt zřejmě unikl jak vedení fakulty tak i studentům. Místo toho je proti profesorovi vedena nenávistná kampaň, která připomíná pověstné převýchovné tábory za socializmu. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že Mr. Sullivan je černoch, je neuvěřitelné, že genderistické šílenství zde přebíjí i rasovou stránku věci.  Bude jistě zajímavé sledovat, zda si prof. Sullivan své postavení na Harvardu udrží. Nicméně celá záležitost je dokladem naprosté ignorace principů, které jsou zárukou fungování svobodné společnosti. Tyto principy si přece studenti práva odnášejí sebou do života a do své profese. 
 
Autor: Jan Sinnreich, Miami, Florida, USA,  26.3.2019